Renoverings- och byggtjänst i Uleåborg och Helsingfors

Oulun Rakennus ja Saneeraus Oy utför bostadrenoveringar, golvarbeten, linjesaneringar, diamantborrningar och grönarbeten i norr och i söder, i Finland och i Sverige. När du behöver kompetent renoverings- och byggtjänst i Uleåborgs- och Helsingforsregionen eller i Sverige, kontakta oss.

Vi betjänar på finska och på svenska.

Vårt företag

Vi har 20-30 års gedigen erfarenhet från byggbranschen. Alla våra arbetstagare har enskilt skattenummer och byggbranschens identitetskort. Våra montörer innehar personliga certifikat för våtrumsarbeten.

Kontaktuppgifter

Oulun Rakennus ja Saneeraus Oy
Org.nr: 2507568-2

Projektförsäljning och entreprenaderbjudanden
Kari Åman
+358 45 263 3235
kari.aman@rakennusjasaneeraus.fi

Kiiminki

Pekantie 3, 90900 KIIMINKI

 Kontaktuppgifter

Oulun Rakennus ja Saneeraus Oy
Pekantie 3, 90900 KIIMINKI

 Ring oss