Reparation av fuktskador

Oulun Rakennus ja Saneeraus Oy reparerar fuktskador på byggnaders yttre och inre strukturer. Vägg-, golv-, tak- eller badrumsreparation kan utföras med många års erfarenhet. Vi reparerar även blinda socklar på ytter- och mellanväggar.

Vårt kontor ligger i Uleåborg, men vi betjänar flexibelt i hela Finland. Kontakta oss och fråga mer eller begär offert för ditt jobb direkt!

 

En populär blind sockel kan vara en riskabel struktur

Blinda sockelkonstruktioner planerades på 1960- och 1990-talen för småhus och radhus. Den blinda sockeln användes för att skapa en termiskt effektiv lösning. Senare fick man veta att den blinda sockelkonstruktionen nära eller under marknivån inte är tillräckligt ventilerad. Den blinda sockelns organiska byggmaterial kan utgöra en plattform för mögel och mikrobiell tillväxt och kan utgöra en hälsorisk för de boende eller användarna av byggnaden.

Vi erbjuder vår gedigna kompetens inom blind sockelreparation, för användning av till exempel småhusboende och radhusföretag. Vi reparerar sockelns baskonstruktioner som planerat för platsen. Vi tar även hänsyn till energieffektivitet, till exempel genom tilläggsisolering av ytterväggar.

Vi berättar gärna mer – kontakta oss!

Tjänster från planering till genomförande

Vi sköter blind sockelreparation som en heltäckande tjänst, det vill säga vi tar hand om hela projektet åt dig, från planering till genomförande. Vår tjänst omfattar även hantering av tillståndsärenden som krävs för reparationsarbeten.

Kolla in våra andra tjänster och begär ett skräddarsytt erbjudande för ditt projekt. Du kan även få lägenhetsrenoveringar, golvarbeten och linjerenoveringar under samma tak till rimliga kostnader.

Kontaktuppgifter

Oulun Rakennus ja Saneeraus Oy
Pekantie 3, 90900 KIIMINKI

Ring oss